Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kalendarz roku szkolnego 2019/2020.

Rozpoczęcie roku przypada 02 września 2019,  ferie zimowe rozpoczną się 27 stycznia 2020, a zakończą 07 lutego 2020. Ostatni dzień zajęć dla uczniów w roku szkolnym to 26 czerwca 2020r.

Dni wolne z puli dyrektora szkoły w roku szkolnym 2019/2020:

02-03 stycznia 2020r.

12 czerwca 2020r.

Wiosenna przerwa świąteczna:

09-14.04.2020r.

Ferie letnie:

27 czerwca - 31 sierpnia 2020r.