PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY  SP7 w Świebodzinie 2019/2020