PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY  SP7 w Świebodzinie 2021/2022