W roku szkolnym 2021/2022 spotkania z rodzicami i dyżury nauczycielskie będą odbywać się według poniższego harmonogramu:
     
14-16.09.2021 I - VIII spotkania z rodzicami 
04.10.2021 I-VIII dyżury nauczycieli na TEAMS
08.11.2021 I-VIII dyżury nauczycieli na  TEAMS
13.12.2021 I-VIII spotkanie z rodzicami, propozycje ocen semetralnych
07.02.2022 I -VIII półroczne spotkanie z rodzicami
07.03.2022 I-VIII dyżury nauczycieli na TEAMS
04.04.2022 I - VIII spotkania z rodzicami,przekazanie kartek z ocenami i analiza osiągnięć uczniów
23.05.2022 I-VIII spotkanie z rodzicami, propozycje ocen końcoworocznych