W roku szkolnym 2019/2020 spotkania z rodzicami i dyżury nauczycielskie będą odbywać się według poniższego harmonogramu:

 

DATA

KLASY

RODZAJ SPOTKANIA

 
 

17.09.2019

I - VII

spotkania z rodzicami

 

04.11.2019

I-VII

spotkanie z rodzicami

 

19.12.2019

I-VII

spotkanie z rodzicami, propozycje ocen semetralnych

 

23.01.2020

I -VII

półroczne spotkanie z rodzicami

 

02.03.2020

I-VII

dyżury nauczycieli

 

06.04.2020

I - VII

spotkania z rodzicami, przekazanie kartek z ocenami i analiza osiągnięć uczniów

 

04.05.2020

I-VII

dyżury nauczycieli

 

25.05.2020

I-VII

spotkania z rodzicami, propozycje ocen końcowych