Spis treści

 

Pani Ewa Zdziennicka i Artur Domżalski nie potrafią o swoich sukcesach z młodzieżą opowiedzieć w kilku zdaniach. Każdy tydzień pracy owocuje nowym pucharem, medalem. Wszystkie są znaczące i tak samo ważne, bo za nimi kryje się praca uczniów. 

Lekcja w-fu czy popołudniowy trening, to nie tylko ćwiczenie kondycji fizycznej. To kształtowanie charakteru podopiecznych, poznanie ich słabości. Zwycięstwa cieszą, ale najbardziej radość dzieci, którym się udało. Uczniowie Siódemki nie są nastawieni tylko na jedną dyscyplinę. Zarówno dziewczęta jak i chłopcy trenują i zdobywają laury w unihokeju, piłce ręcznej, czwórboju lekkoatletycznym, lekkoatletyce, tenisie stołowym, biegach, piłce nożnej, koszykówce itp.  

- Dnia 25 października 2000r. w auli Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Świebodzinie odbyło się zebranie Grupy Inicjatywnej, której celem było utworzenie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Siódemka”. W zebraniu udział wzięła liczna grupa rodziców i nauczycieli. 30 października starosta powiatu Świebodzin poinformował o nadaniu nr ewidencyjnego Klubu, co stanowiło jednocześnie rozpoczęcie jego działalności. W skład zarządu UKS „ Siódemka” weszli: Anna Iwaszkiewicz, Eugeniusz Kowalski, Waldemar Sielicki i Leon Białuga.

- Zachodzące zmiany w Europie sprowokowały nauczycielki Annę Świątek i Violettę Komisarek do założenia w szkole Klubu Europejskiego „Siódemka”. 10 listopada 2000r. odbyła się uroczysta inauguracja Klubu, która zgromadziła licznych gości. Członkowie wraz z opiekunem organizują wiele wycieczek, konkursów międzyszkolnych, imprez okolicznościowych. Odbyło się wśród uczniów we współpracy z Gazetą Wyborczą referndum na temat przystąpienia do Unii Europejskiej. Tradycją jest przygotowywany  przez nich w atrakcyjny sposób   Europejski Dzień Wiosny. Swój znaczący wkład klubowicze „Siódemki” mieli w organizacji Zlotu Klubów Europejskich w 2003r., który odbył się w Świebodzinie.

-  Najlepszym sposobem na ćwiczenie języka obcego ( w przypadku Siódemki to język niemiecki), a co za tym idzie opanowanie go na wysokim poziomie, jest bezpośrednia rozmowa z Niemcami. Taką możliwość stworzyła współpraca PSP 7 z niemiecką szkołą  w Schleife, którą nawiązano w 2003r. Raz w roku uczniowie obu szkół odwiedzają się i organizują ciekawe zajęcia. Panie Adrianna Domżalska i Anna Ślusarczyk nie poprzestają tylko na takich działaniach. Chcą uczyć atrakcyjnie, dlatego organizują w okresie przedświątecznym Jarmark Bożonarodzeniowym „Weihnachtsmark”, z którego uzbierane pieniądze przekazywane są dla Parafialnego Zespołu CARITAS. W ramach Dnia Języków odbywa się „Dzień Niemiec”. Uczniowie chętnie popisują się wówczas swoimi umiejętnościami aktorskimi przedstawiając na scenie bajki braci Grimm.   

 - „Siódemka”  wraz z innymi dziesięcioma szkołami partnerskimi realizuje projekt w ramach programu Sokrates -Comenius. Dzięki temu uczniowie PSP 7 poznali co to lot samolotem oraz szkoły w Anglii, Finlandii, Niemczech, Szwecji. Liderem projektu jest Jan Kostyszak.

W roku szkolnym 2007/2008 szkoła realizowała projekt „Moda na naukę i aktywność społeczną”. W jego ramach jesienią 2007r. odbył się Festyn Nauki z udziałem kadry profesorskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, zorganizowano też szereg spotkań z ciekawymi ludźmi pochodzącymi ze Świebodzina i okolic( m.in. spotkanie z aktorem i producentem TVN – Jackiem Sutem, aktorem Robertem Żołędziewskim oraz absolwentami Siódemki, którzy wykonują ciekawą pracę. Całość zwieńczył wyjazd edukacyjny do Warszawy, gdzie uczniowie zwiedzili m.in. siedzibę telewizji TVN, plan serialu „Na wspólnej” czy też Muzeum Powstania Warszawskiego. Przewodnikiem po stolicy był znany prezenter Olivier Janiak. Po raz pierwszy uczniowie mieli też okazję zrobić sobie zdjęcie przy pomniku Janusza Korczaka – nowego patrona szkoły. Koordynatorem projektu była Pani Anna Świątek.