Spis treści

 

To było najmłodsze grono pedagogiczne ze wszystkich działających wówczas szkół. Ciekawostką było również, że wśród 25 nauczycieli znalazło się aż 9 mężczyzn. To pewien ewenement, bo szkoły podstawowe są zazwyczaj sfeminizowane. Taki skład kadry miał bardzo wiele zalet, przede wszystkim w czasie, kiedy szkoła się organizowała. Do pustego, dwupiętrowego budynku trzeba było pownosić przecież meble, poprzybijać tablice, które w nocy 31 sierpnia przyjechały „tirem” z Olsztyna.  Młodzi nauczyciele nie szczędzili energii, czasu. Wyposażali swe gabinety w przybory, pomoce, które udało im się zdobyć z innych placówek lub przynieść z własnych domów, a także samodzielnie wykonać. Po nieprzespanej nocy Dyrektor Zdziennicki przywitał 1 września 1992r - 330 uczniów klas I - VI. Oprócz pierwszoklasistów, wszyscy przybyli z przeorganizowanej jedynki.

Budynek w ogóle nie przypominał dzisiejszej „ Siódemki”. W miejscu obecnej auli była sala gimnastyczna, tu gdzie mieści się pomieszczenie socjalne pracowników administracyjnych były szatnie dziewcząt i chłopców. Dyrektor Zdziennicki wyburzał stare mury, wznosił nowe, z korytarza robił gabinet, a z klasy hol… i tak zostało mu do dziś. W historii szkoły nie było ani jednej przerwy wakacyjnej, ani ferii zimowych  - bez remontu. W całej szkole wymieniono okna, podłogi i elewacje. W kwietniu 1993r przy wydatnej pomocy rodziców i nauczycieli wykonano boisko do piłki nożnej „na polance” .

Prawdziwą lekcją kooperacji wszystkich nauczycieli i pracowników administracyjnych było remontowanie sali gimnastycznej, która powstała w miejscu stołówki Eltermy. Urząd Miasta przekazał ją szkole w listopadzie 1993 r.

Niekonwencjonalnym pomysłem na przybliżanie uczniom kultury i sztuki  okazało się  powstanie we wrześniu 1998r Galerii Plastycznej „Siódemka”. Założycielem był Leszek Frey – Witkowski, a pierwszą ekspozycją była wystawa prac uczniów z Warsztatów Edukacji Plastycznej „Siódemka”. Przez lata w Galerii prezentowali swoje dzieła artyści z różnych zakątków Polski. Pełna podziwu jest różnorodność sztuki oglądanej dzięki Galerii przez uczniów, nauczycieli i rodziców. Obecna  ekspozycja „Mistrz i jego uczniowie”  prezentuje prace Leszka Frey – Witowskiego.

Niespodzianką w historii Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 okazał się fakt posiadania filii. Od 1 września 2000r. do 31 sierpnia 2006r. Szkoła Podstawowa w Wilkowie była podległą „Siódemce” placówką.

W  roku 2005,  po długich staraniach rozpoczęły działalność dwa oddziały wychowania przedszkolnego, popularnie nazywane „Zerówkami”. Zajęły one wyremontowane pomieszczenia gastronomiczne w dawnym budynku stołówki Eltermy, przy działającej już od kilku lat sali gimnastycznej. 

Rozwój techniki i komunikacji stał się tak duży, że spowodował przewrót w bibliotece szkolnej. Powiększono ją (niektórzy twierdzą, ze Siódemka ma mury z gumy), wyremontowano i przygotowano 10 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Od 1 września 2005r. działa w szkole Centrum Informacji Medialnej.

Nowością jest działająca od zeszłego roku szkolnego klasa integracyjna. Obecnie w szkole działają już dwa odziały zintegrowane - II i III klasa. Cieszy fakt, że szkoła staje się bardziej ludzka i przystępna.

 

Kadra pedagogiczna w ciągu szesnastu lat zmieniała swój skład. Dziś liczy 41 osób. Ze „starego grona” pożegnano odchodzących na emeryturę:

  • Jadwigę Schnabel
  • Urszulę Paszkowską
  • Leszka Frey – Witkowskiego
  • Stefana Jażdżewskiego.