Spis treści


Dawno, dawno…

19 lat temu w 1992 roku , władze miasta Świebodzin postanowiły w budynku administracyjnym należącym kiedyś do Eltermy , a następnie Zespołu Szkół Zawodowych  powołać szkołę podstawową. Było to odpowiedzią na apel mieszkańców osiedla Widok, troszczących się o swoje pociechy, przemierzające codziennie daleką i coraz bardziej niebezpieczną drogę do Szkoły Podstawowej nr 1. Kuratorium Oświaty rozpisało konkurs na stanowisko dyrektora.

14 lutego 1992r. przed komisją pod przewodnictwem naczelnik Delegatury K.O.  mgr Mirosławy Gwizdalskiej stawił się ambitny, pełen pomysłów na nową szkołę mgr Grzegorz Zdziennicki – ówczesny nauczyciel techniki  w Szkole Podstawowej nr 6 w Świebodzinie. Komisja,  w obecności Burmistrza Miasta Zdzisława Janczury, powierzyła mu początkowo obowiązki dyrektora organizatora, a następnie dyrektora szkoły. 

Dyrektor Grzegorz Zdziennicki w kwietniu 1992r rozpoczął żmudną pracę, aby 1 września Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Świebodzinie zainaugurowała swoją działalność dydaktyczną. Najważniejszą sprawą było zatrudnienie odpowiednich nauczycieli i pracowników administracyjnych. Po przeprowadzeniu licznych rozmów kwalifikacyjnych, 1 sierpnia przy jednym stole, w odziedziczonym po Zespole Szkół Zawodowych pokoju nauczycielskim, zasiedli na pierwszej radzie organizacyjnej:

 • Grzegorz Zdziennicki jako przewodniczący Rady Pedagogicznej,
 • Wiesław Borger – zastępca dyrektora
 • Jadwiga Schnabel
 • Grzegorz Tomaszewski
 • Danuta Przybyłowska
 • Anna Światek
 • Marzena Tomaszewska
 • Agnieszka Nowotarska
 • Leszek Frey – Witkowski
 • Ewa Filipowicz
 • Elżbieta Romaniuk
 • Roman Matyjaszczyk
 • Renata Szczepaniak
 • Marek Keklak
 • Beata Gruda
 • Ewa Bohonos - Zdziennicka
 • Violetta Komisarek
 • Jolanta Borger
 • Renata Korecka
 • Barbara Szafran
 • Tomasz Olesiak
 • Stefan Jażdżewski
 • Urszula Paszkowska
 • Wojciech Lechów
 • Ewa Wolańska