Wpłaty za obiady w czerwcu 2022r.
Prosimy o wpłaty w sekretariacie szkoły kwoty 84zł (odliczone) za 14 obiadów.
Wpłaty przyjmowane będą w dniach 18-27 maja 2022r. do godz. 14.30
UWAGA: W dniach 24-26.05.2022r. wpłaty będą przyjmowane w godzinach 13.00-14.30 (dni egzaminów!)
Dyrektor SP 7