Ze względu na ważność omawianych spraw prosimy o 100% frekwencję.
Harmonogram spotkań poniżej: