Harmonogram działań w SP 7:
Zachęcamy do zapoznania się z z materiałami informacyjnymi
1. Akcja informacyjna (02-05.09.2021r.) lekcje wychowawcze w klasach VI-VIII, spotkanie informacyjne dla Rodziców uczniów klas VI-VIII (wychowawcy za pośrednictwem TEAMS), plakaty w szkole,
2. Zbieranie deklaracji od rodziców uczniów (06-10.09.2021r.)
3. Szczepienie w punkcie POZ (13-19.09.2021r.) – termin wyznaczy punkt szczepień.