W związku z powrotem uczniów klas I-III do nauki stacjonarnej, od 10 maja 2021r. (poniedziałek) planujemy wznowić wydawanie posiłków dla uczniów. Wpłat za obiady w wysokości 65zł (13 dni) można będzie dokonywać w sekretariacie SP7 w dniach 04-06.05.2021r.
Jednocześnie zwracam się z prośbą do Rodziców klas I-III o zwrot w dniach 04-06 maja 2021r. wypożyczonego ze szkoły sprzętu elektronicznego!
Obiady dla uczniów klas IV-VIII planujemy wznowić od 01 czerwca 2021r. po powrocie tych klas do nauki stacjonarnej.
Dyrektor SP 7