Od 26.10.2020r. klasy IV-VIII przechodzą na okres 2 tygodni(z możliwością przedłużenia) w zdalny tryb nauczania. Komunikat Dyrektora Szkoły w tej sprawie został przesłany Rodzicom za pośrednictwem DE LIBRUS. Proszę Rodziców/opiekunów prawnych o zapoznanie się z jego treścią.

Wszelkie informacje bieżące będą przekazywane Rodzicom i Uczniom za pośrednictwem Librusa oraz platformy TEAMS(w przypadku uczniów).

Dyrektor SP 7