Informujemy, że Urząd Miejski wspólnie z SP nr 6 oraz SP nr 2 planuje zorganizowanie półkolonii dla dzieci.

Zajęcia miałyby odbyć się w następujących terminach:

SP 6 - I turnus: 29.06. – 03.07.2020; II turnus: 06 -  10.07.2020;

SP 2 - III turnus: 10 – 14.08.2020; IV turnus: 17 – 21.08.2020,

w godzinach 8:00 – 16:00.

W programie oprócz różnych zajęć odbywających się na miejscu przewidziano również wyjścia do Biblioteki Publicznej, Muzeum Regionalnego i inne, a także wyjazd na imprezę rekreacyjną na plażę w Wilkowie. Dzieci codziennie otrzymają śniadanie, obiad i deser.

Przewidziano odpłatność za udział dziecka w wysokości 150 zł za jeden turnus dla mieszkańca Gminy Świebodzin oraz 300 zł dla mieszkańców innych gmin.

Półkolonie odbędą się w przypadku zapisania odpowiedniej ilości dzieci na każdy turnus.
W tym celu rodzice powinni pobrać ze strony Urzędu (www.swiebodzin.eu) oraz szkół (SP2, SP6) druk „Zgłoszenia chęci uzyskania opieki nad dzieckiem” i przesłać lub oddać go osobiście w szkole(SP2, SP6) do dnia 19 czerwca 2020r.

Szczegółowe informacje można otrzymać od dyrektorów obu szkół oraz Pełnomocnika Burmistrza ds. Uzależnień.

Dokumenty (regulamin, karta kwalifikacyjna, program) można pobrać ze stron internetowych szkół oraz Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.

Na półkolonie mogą zapisywać się uczniowie wszystkich świebodzińskich szkół.

Dyrektor SP 7