Cele nauczyciela:

Uczeń:

 • Potrafi wyszukać potrzebne informacje
 • Potrafi rozpoznać i nazwać popularne ptaki zimujące w Polsce
 • Dokonuje zapisu najważniejszych informacji na temat wybranego ptaka
 • Wie czym należy dokarmiać ptaki
 • Dokonuje czynności i porównuje wyniki
 • Współpracuje w grupie

Nacobezu:

 • Będę zwracać uwagę n to, czy potraficie:
 • Wykorzystać posiadana wiedzę w praktyce
 • Nazwać i opisać wybranego ptaka zimującego w Polsce
 • Sprawnie dodawać i odejmować w zakresie 100

Cele w języku ucznia:

Na dzisiejszych zajęciach oglądniecie przygotowane materiały przedstawiające ptaki w karmniku. Dowiecie się, jak się one nazywają,  jakie mają zwyczaje i czym się żywią. Będziecie doskonalić swoje umiejętności dodawania i odejmowania.

Pytania kluczowe:

Jakie informacje trzeba posiadać, aby właściwie dokarmiać ptaki?

Formy pracy:

 indywidualna, grupowa

Metody pracy:

słowna, obrazowa, eksponująca, programowanie, praktyczna

Środki dydaktyczne:

tablica interaktywna, multibook  „Oto ja” – klasa II, „Niezbędnik multimedialny” – cz. 3 Mac Edukacja, płyta CD z wizerunkami ptaków i zapisem ich odgłosów, atlas ptaków, albumy przyrodnicza, komputery z dostępem do internetu

Przebieg zajęć:

 1. Przedstawienie celów zajęć w języku ucznia i nacobezu.
 2. Wysłuchanie piosenki „W karmniku” rozmowa na temat treści.
 3. Słuchanie odgłosów ptaków.
 4. Obserwacja ptaków w karmniku (http://karmnik.tv.).
 5. Rozmowa na temat potrzeby pomocy ptakom w czasie zimy i jej warunków.
 6. Podział na grupy, losowanie zadań do wykonania.
 7. Wyszukiwanie informacji na temat wylosowanego ptaka (wygląd, występowanie, sposób odżywiania, zwyczaje, ciekawostki)- internet oraz pozycje książkowe
 8. Tworzenie plakatu – notatki na temat wybranego ptaka
 9. Prezentacja przez poszczególne grupy przygotowanego materiału – wykorzystanie płyty Niezbędnik multimedialny
 10. Gry i zabawy matematyczne powiązane z tematem (dodawanie i odejmowanie, porównywanie różnicowe w zakresie 100)- wykorzystanie ćwiczeń z Multibook – klasa 2 oraz „Niezbędnik multimedialny – cz.3 )
 11. Przygotowanie gazetki klasowej z prac dzieci.
 12. Podsumowanie zajęć:

Zawieszenie na tablicy kartek z napisem, wpisywanieprzez dzieci swoich imion na poszczególnych kartkach:

„Wszyscy , którzy wiedzą jak zimą dokarmiać ptaki …..”,

„Wszyscy , którzy znają te ptaki…”

„Wszyscy, którzy sprawnie liczą …”