CEL OGÓLNY:

 • Zapoznanie uczniów z zasadami kodowania/programowania w oparciu o przepisy kulinarne.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE. UCZEŃ:

 • wie, co to jest kodowanie/programowanie (na przykładzie przepisów kulinarnych),
 • wie, co to jest postępowanie według instrukcji,
 • potrafi wskazać przykłady kodowania w życiu codziennym,
 • potrafi ułożyć przepis robienia pizzy w odpowiedniej kolejności,
 • potrafi zakodować ruch bota za pomocą symboli ruchu.

 

NACOBEZU

Będę zwracać uwagę na to, czy potraficie:

 • ułożyć plan działania zapisany jako kod, według którego wykonuje się czynności
 • zakodować drogę bota.

 

METODY I FORMY PRACY:

 • indywidualna
 • zbiorowa
 • instrukcja
 • oglądowa
 • pokaz

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:

 • tablica multimedialna
 • przepisy kulinarne w nieuporządkowanej formie
 • komputery z połączeniem internetowym
 • strona internetowa com

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 1. Wypowiedzi dzieci na temat przepisów kulinarnych.

Uczniowie opowiadają o znanych im przepisach kulinarnych potrzebnych do wykonania różnych potraw.

 1. Układanie przepisu.

Nauczyciel wyświetla na tablicy multimedialnej przepis na zrobienie pizzy w nieuporządkowanej formie.

Uczniowie ustalają kolejność wykonywania poszczególnych czynności.

Wybrany uczeń za pomocą metody przeciągnij/upuść porządkuje tekst przepisu na tablicy multimedialnej.

Nauczyciel wyjaśnia uczniom, że to jest plan działania, który się powtarza, czyli inaczej kod postępowania. Wyjaśnia, że programowanie to układanie w konkretnym celu pewnych elementów w odpowiedniej kolejności, np. instrukcja obsługi, budowanie z klocków, sadzenie kwiatów.

 1. Godzina kodowania z botem na stronie internetowej com.

Nauczyciel informuje, że dzieci będą teraz kodować ruch bota za pomocą klawiszy ruchu: ←, →, ↓, ↑.

Nauczyciel demonstruje na tablicy multimedialnej klawisze i sposób kodowania bota.

Na tablicy multimedialnej wybrany uczeń koduje ruch bota metodą przeciągnij/upuść z pomocą pozostałych uczniów.

Następnie kolejno uczniowie/indywidualnie (każdy) kodują kolejne etapy programowania na tablicy multimedialnej.

 1. Samodzielne próby programowania.

Uczniowie samodzielnie przy swoich komputerach kodują/programują bota za pomocą klawiszy ruchu.

Nauczyciel przypomina dzieciom cele nacobezu. Prosi, aby dokończyły zdania:

- Dzisiaj zrozumiałem/zrozumiałam...

- Wiem, że programowanie to....