/2 godz. edu. pol.-społ, 1 godz. edu.mat., 1 godz.edu. plast./

Zapis w dzienniku: Cała rodzina w podróży. Wprowadzenie drukowanych liter s,S. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10. Projektowanie iwykonanie smoka.

Powiązanie lekcji z wcześniejszą wiedzą ucznia: Znacie legendę o smoku wawelskim i potraficie opowiedzieć jej treść na podstawie historyjki obrazkowej. Potraficie wskazać na mapie Polski swoją miejscowość. Umiecie dodawać i odejmować liczby w zakresie 10.

CELE LEKCJI:

Uczeń:             - potrafi opowiedzieć na podstawie historyjki obrazkowej legendę o smoku wawelskim z zachowaniem kolejności zdarzeń,

                          - czyta proste teksty zawierające poznane litery w tym litery s,S,

                          - słucha tekstu czytanego przez nauczyciela,

                          - odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu,

                          - układa zdania z rozsypani wyrazowej,

                          - dodaje w zakresie 10 na konkretach,

                          - wykonuje smoka zgodnie z instrukcją.

Nacobezu:      Czy uczeń potrafi:

                           - czytać sylaby i wyrazy z literą s,

                           - opowiedzieć o swoich podróżach,

                           - poprawnie liczyć,

                     - wykonać smoka.

Cele w języku ucznia: Na dzisiejszych zajęciach będziecie rozmawiać o rodzinnych podróżach. Poznanie litery drukowane S,s. Przeczytacie tekst z nowo poznaną literą. Wysłuchacie tekstu „ Staś z mamą i z tatą w stolicy” i odpowiecie na pytania dotyczące tego tekstu. Będziecie dodawać liczby. Wykonacie smoka z papieru.

Pytanie  kluczowe:  W jakim celu ludzie podróżują? W jaki sposób można zrobić smoka?

METODA PRACY :

    -  ćwiczenia z wykorzystaniem komputera, pracującego w sieci

     - praca z podręcznikiem

FORMA PRACY:

-  praca w grupie

-  praca indywidualna

ŚRODKI  DYDAKTYCZNE :           

„Oto ja „– podr.  kl.I. pol.-społ. cz.2 , podr. mat.-przyr. cz.2, projektor multimedialny i płyta multibookkl.I. mac,  widokówki i zdjęcia z podróży, mapa fizyczna Polski, kartki kolorowe z bloku.

PRZEBIEG LEKCJI

 1. Przedstawienie celów zajęć w języku ucznia i nacobezu.
 2. Jedzie pociąg - zabawa ze śpiewem po sali.
 3. Smok opowiada – ćwiczenia w mówieniu.

Nauczyciel bierze papierowego smoka i rozpoczyna opowiadanie legendy o smoku wawelskim. Nauczyciel przekazuje smoka wybranemu dziecku, które kontynuuje opowiadanie.

 1. Zaproszenie do podróży – dzielenie się doświadczeniami.

Dzieci opowiadają o swoich podróżach do ciekawych miejsc w Polsce, prezentują odpowiednie widokówki i zdjęcia, zachęcają do odwiedzenia tych miejsc i uzasadniają dlaczego warto tam pojechać.

Nauczyciel pokazuje na mapie fizycznej Polski miejsca, o których mówią dzieci. W wyznaczonym miejscu na gazetce zawieszają widokówki i zdjęcia i umieszczają napis:

Tam warto pojechać.

 1. Wprowadzenie liter drukowanych S,s / podr. pol. s.4, multibook mac s.4 /na podstawie wyrazów Staś, smok. Nauczyciel wymawia wyrazy, dzieci dzielą na sylaby. Jedno dziecko rysuje tyle okienek, ile jest sylab w każdy wyrazie.

Praca z tablicą multimedialną i z płytą multibook.

Wybrane przez nauczyciela dziecko podchodzi do tablicy i wykonuje polecenia:

 • Zaznacz okienka oznaczające miejsca spółgłosek w wyrazach Staś, smok.
 • Posłuchaj krótkich zagadek, rozwiąż je i połącz zagadkę z jej rozwiązaniem /sad, osa, sok/
 • Przeczytaj wyrazy . W każdej plamie zaznacz wyraz, który nie pasuje do pozostałych /Sławek – Sylwia – Łucja, sen – sala – sowa, sok- los – kos /
 • Zaznacz wyrazy zawierające wielką literą S lub małą literą s.
 1. Podróż Stasia i jego rodziny – ćwiczenia w czytaniu i odpowiadaniu na pytania do tekstu. Dzieci czytają tekst wyświetlany na tablicy. Wskazane osoby głośno czytają wyrazy z s S dzielą je na sylaby i określają miejsce litery s w wyrazach /w środku, na początku/. Odpowiadają na pytania do tekstu. Dzieci oglądają ilustrację, opowiadają, co robią Staś i jego rodzice. Dzieci mówią dokąd podróżowali, co robiły podczas podróży, jakie miasta w Polsce udało im się odwiedzić. Jeżeli dzieci potrafią, mogą pokazać na mapie Polski miasta, które odwiedziły.
 2. Co Staś i jego rodzina zobaczyli w Warszawie? –słuchanie tekstu Staś z mamą i tatą w stolicy. Podr.pol.s.5, multibook mac s.5. Nauczyciel czyta tekst, a następnie dzieci odpowiadają na pytania /Jak nazywa się stolica Polski?, Czym Staś i rodzina zajmowali się w pociągu ?, Dokąd zaplanowali kolejną podróż? /. Nauczyciel zawiesza na tablicy zdjęcia zabytków Warszawy: kolumna Zygmunta, Zamek Królewski, pomnik Syrenki, Stare Miasto. Nauczyciel czyta fragmenty opowiadania, a dzieci rozpoznają te miejsca i wskazują na ilustracji i odszykują podpisy / multibook s.5/. Zadanie dodatkowe: zaznacz  w podpisach wyrazy zawierające wielką literę S lub małą s.
 3. Ćwiczenia w układaniu zdań z rozsypanek wyrazowych i wklejanie do zeszytu. Nauczyciel rozdaje dzieciom kopertę z rozsypanką wyrazową: Sylwia pije sok. , Sławek je lody. , Stasiu opowiada o stolicy. Dzieci układają z nich zdania i wklejają do zeszytu.
 4. Doskonalenie dodawania i odejmowania liczb w zakresie 10. Obliczanie wyników.MultibookPodr. mat.cz.2 s.6 i 7. Wybrane dziecko przez nauczyciela podchodzi do tablicy multimedialnej , wykonuje obliczenia i zapisuje. Dzieci uzupełniają piramidę z liczbami, odkrywają według jakiej zasady zapisano liczby na piramidzie. Układają podobne piramidy i zapisują w zeszytach.
 5. Projektowanie i wykonanie smoka. Dzieci projektują smoka korzystając z materiałów dostępnych w wyprawce ćwiczeń kl.I. . Projektują, wykonują i ozdabiają w dowolny sposób. Gotowe prace wieszają na tablicy korkowej , omawiają i  dokonują oceny.
 6. Podsumowanie zajęć.Nauczyciel prosi, aby dzieci zastanowiły się, co im się udało zrobić na zajęciach najlepiej. Po kolei mówią zdanie: Najlepiej dzisiaj …….. . Nauczyciel czyta nacobezu, a dzieci pokazują kolorami ocenę umiejętności / zielony – potrafię, żółty – mało mi zabrakło, czerwony – muszę jeszcze popracować /.