W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła przystąpiła do  programu Ministerstwa Edukacji Narodowej – „Aktywna Tablica”. W ramach tego programu otrzymaliśmy 3 tablice interaktywne wraz z projektorami, które zamieszczono w dwóch gabinetach edukacji wczesnoszkolnej oraz pracowni polonistycznej. Były to już kolejne tablice na wyposażeniu szkoły. Obecnie tylko dwie klasy pozbawione są tablicy interaktywnej. Większość nauczycieli od kilku lat korzysta ze sprzętu multimedialnego, zastępując tradycyjne metody podające aktywnymi. Dzięki temu atrakcyjność i efektywność nauczania i uczenia się znacznie wzrosła. 


     Już we wrześniu nawiązaliśmy współpracę z nauczycielami SP 2 w Świebodzinie. 29.09.2019 r. odbyło się pierwsze spotkanie rozpoczynające działalność Sieci Współpracy Nauczycieli, na którym przybliżono nauczycielom obydwu szkól zasady pracy w sieci oraz opracowano harmonogram kolejnych spotkań oraz lekcji otwartych.

19.11.2019 r. – nauczyciele obydwu szkół spotkali się, by wymienić się doświadczeniami na temat: „Multimedia w dydaktyce”.

04.02.2019 r. – kolejne spotkanie w ramach Sieci Współpracy Nauczycieli – temat debaty: „Nowoczesna dydaktyka”

13.05.2019 r. – W ramach Sieci Współpracy Nauczycieli pedagodzy wymienili się przykładami dobrych praktyk, prezentowali ciekawe strony internetowe oraz aplikacje, które ułatwiają zdobywanie wiedzy i uatrakcyjniają zajęcia.

W celu jeszcze efektywniejszego  wykorzystania tablic multimedialnych nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej wzięli udział w dniu 20 maja 2019 r. w warsztatach„TIK – sprawdzone sposoby na urozmaicenie lekcji”.

Za bardzo cenne działanie w ramach Sieci Współpracy Nauczycieli wszyscy jej członkowie uznali udział i prowadzenie lekcji otwartych (3 lekcje w SP2 i 3 lekcje SP7). 

 


 

Nauczyciele i uczniowie podczas zajęć wykorzystują zakupiony sprzęt na wszystkich lekcjach. Korzystają i polecają innym następujące strony internetowe:

https://www.ang.pl/    - nauka słownictwa i gramatyki
http://pisupisu.pl/        - ortografia i język polski online, nauka pisania na klawiaturze
https://www.matzoo.pl/  - zadania z matematyki
https://learningapps.org/  - ćwiczenia interaktywne
     

    

    

  

FORMA KLASA TEMAT
     
SCENARIUSZ ZAJĘĆ Klasa I Podróże po Polsce.
SCENARIUSZ ZAJĘĆ Klasa II Koduję, choć o tym nie wiem.
SCENARIUSZ ZAJĘĆ Klasa II

Pomagamy ptakom przetrwać  zimę. Ptasia stołówka.