Informujemy, iż dzień 12 listopada 2018r. będzie dniem wolnym. Szkoła w tym dniu będzie nieczynna. Prosimy o zapewnienie opieki dzieciom.

Dyrekcja SP 7 w Świebodzinie.

UWAGA ❗️❗️❗️ KONKURS 🤩💫🌲🧸🎁

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
 📷📷📷

„MOJE MAGICZNE ŚWIĘTA”

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 7 w Świebodzinie.
2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów SP7.
3. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić jedną pracę, którą należy wywołać w formacie 15x21 oraz opisać ( imię i nazwisko ucznia, klasa).
4. Zdjęcia proszę oddawać do pedagoga szkolnego w terminie do 07.01.2019r.
5. Prace oceni jury w składzie : A.Klecha, M.Krawczyk, A.Legieć.
6. Oceniane będą zgodność z tematem, prezentacja tematu w sposób przyciągający uwagę oraz estetyka ( efekt wizualny, odpowiednie kadrowanie, poprawność techniczna).
7. Prace nie podlegają zwrotowi, a koszty związane z udziałem w konkursie ponosi uczestnik.
8. Najwyżej oceniane prace zostaną nagrodzone i wyeksponowane.
9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 11.01.2018r.

OCZYWIŚCIE ZDJĘCIE POWINNO BYĆ WYKONANE PRZEZ DZIECKO  

POWODZENIA

100 lat

Obchody 100 lat niepodległości Polski.

Nasza szkoła jest inicjatorem przedsięwzięcia, które odbędzie się 09 listopada 2018 r. (piątek) przed ratuszem miejskim. Chcielibyśmy uczcić rocznicę odzyskania niepodległości w sposób spektakularny, dlatego też zaprosiliśmy uczniów wszystkich świebodzińskich szkół podstawowych i przedszkoli do wspólnego świętowania. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Burmistrz Świebodzina- Pan Dariusz Bekisz. O godzinie 11.00 zaśpiewamy wspólnie dwie pieśni patriotyczne: „Przybyli ułani” oraz „Legiony”. Następnie, dokładnie o godz. 11.11, odśpiewane zostaną 4 strofy hymnu narodowego – „Mazurka Dąbrowskiego” (zgodnie z sugestią MEN - bicie rekordu w jednoczesnym śpiewaniu hymnu...). Na zakończenie wypuścimy w niebo 100 biało-czerwonych balonów... 

Uwaga! W tym dniu nie będzie zajęć basenowych. Wyjście ze szkoły pod Ratusz około 10.15, powrót do szkoły około godz. 12.00  Pozostałe lekcje odbywają się zgodnie z planem piątkowym!