10 grudnia 2018 r. zapraszamy Rodziców na zebrania z wychowawcami. W klasach IV-VI przedstawione zostaną propozycje ocen semestralnych. W czasie zebrań zapraszamy wszystkich na świąteczny poczęstunek i koncert kolęd (hol II piętra). Pozostali nauczyciele dyżurują w pokoju nauczycielskim w godz. 16.30 - 17.30 


Harmonogram spotkań 

Zebrania z rodzicami 10 grudnia 2018 r.

klasa wychowawca gabinet godz. dzień
IA p. Gancewska jadalnia 16.30 10.12.18r.
IB p. Kozłowska K. 24 16.30 10.12.18r.
IC p. Oźmińska 25 16.00 10.12.18r.
IIA p. Stabrzyńska-Pawlak 22 16.30 10.12.18r.
IIB p. Karpińska 31 16.30 10.12.18r.
IIIA p. Romaniuk/P.Tomkiewicz 23 16.30 10.12.18r.
IVA p. Baziak 27 16.30 10.12.18r.
IVB p. Maksym 21 16.30 10.12.18r.
IVC p. Keklak 15 16.30 10.12.18r.
IVD p. Ślusarczyk 19 15.45 10.12.18r.
VA p. Tomaszewska 17 16.30 10.12.18r.
VB p. Komisarek 26 16.30 10.12.18r.
VC p. Wiśniewski/P. Kozyra B 16.30 10.12.18r.
VD p. Okulowska - Obszańska 29 16.30 10.12.18r.
VE p. Lisicka 28 16.30 10.12.18r.
VIA p. Czado 18 16.30 10.12.18r.
VIB p. Zwolińska 30 16.30 10.12.18r.
VIC p. Stefaniak 14 16.30 10.12.18r.


W czasie zebrań zapraszamy wszystkich Rodziców na hol II piętra na świąteczny poczęstunek (herbatka, ciasteczko) oraz na koncert kolęd.

Dyrekcja SP 7 w Świebodzinie.

Informujemy, iż dzień 12 listopada 2018r. będzie dniem wolnym. Szkoła w tym dniu będzie nieczynna. Prosimy o zapewnienie opieki dzieciom.

Dyrekcja SP 7 w Świebodzinie.

UWAGA ❗️❗️❗️ KONKURS 🤩💫🌲🧸🎁

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
 📷📷📷

„MOJE MAGICZNE ŚWIĘTA”

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 7 w Świebodzinie.
2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów SP7.
3. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić jedną pracę, którą należy wywołać w formacie 15x21 oraz opisać ( imię i nazwisko ucznia, klasa).
4. Zdjęcia proszę oddawać do pedagoga szkolnego w terminie do 07.01.2019r.
5. Prace oceni jury w składzie : A.Klecha, M.Krawczyk, A.Legieć.
6. Oceniane będą zgodność z tematem, prezentacja tematu w sposób przyciągający uwagę oraz estetyka ( efekt wizualny, odpowiednie kadrowanie, poprawność techniczna).
7. Prace nie podlegają zwrotowi, a koszty związane z udziałem w konkursie ponosi uczestnik.
8. Najwyżej oceniane prace zostaną nagrodzone i wyeksponowane.
9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 11.01.2018r.

OCZYWIŚCIE ZDJĘCIE POWINNO BYĆ WYKONANE PRZEZ DZIECKO  

POWODZENIA

100 lat