Jury konkursu na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2019 r. spośród 227 prac nadesłanych z 14 szkół  i ośrodków edukacyjnych  postanowiło przyznać 10 równorzędnych  nagród i 20 wyróżnień.

Protokół z obrad jury XXIII Konkursu Plastycznego

„Świebodzin w oczach dziecka”    

 

Nagrody : 1. Paula Świtała, lat 12, Szkoła Podstawowa nr 7 w Świebodzinie

  1. Daria Ferdek, lat 12, Szkoła Podstawowa w Gościkowie
  2. Elizawieta Omelkina, lat 15, Szkoła Podstawowa nr 1 w Świebodzinie
  3. Beata Nocuń, lat 15, Szkoła Podstawowa nr 1 w Świebodzinie
  4. Karolina Leszczyńska, lat 15, Szkoła Podstawowa nr 1 w Świebodzinie
  5. Justyna Lisicka, lat 12, Szkoła Podstawowa nr 7 w Świebodzinie
  6. Alicja Lubik, lat 12, Szkoła Podstawowa w Szczańcu
  7. Weronika Raszewska, lat 12, Szkoła Podstawowa nr 6 w Świebodzinie
  8. Aleksandra Krasoń, lat 12, Szkoła Podstawowa nr 6 w Świebodzinie
  9. Julia Marciniak, lat 13, Szkoła Podstawowa nr 2 w Świebodzinie

Informujemy, iż dzień 12 listopada 2018r. będzie dniem wolnym. Szkoła w tym dniu będzie nieczynna. Prosimy o zapewnienie opieki dzieciom.

Dyrekcja SP 7 w Świebodzinie.

UWAGA ❗️❗️❗️ KONKURS ?????

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
 ???

„MOJE MAGICZNE ŚWIĘTA”

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 7 w Świebodzinie.
2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów SP7.
3. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić jedną pracę, którą należy wywołać w formacie 15x21 oraz opisać ( imię i nazwisko ucznia, klasa).
4. Zdjęcia proszę oddawać do pedagoga szkolnego w terminie do 07.01.2019r.
5. Prace oceni jury w składzie : A.Klecha, M.Krawczyk, A.Legieć.
6. Oceniane będą zgodność z tematem, prezentacja tematu w sposób przyciągający uwagę oraz estetyka ( efekt wizualny, odpowiednie kadrowanie, poprawność techniczna).
7. Prace nie podlegają zwrotowi, a koszty związane z udziałem w konkursie ponosi uczestnik.
8. Najwyżej oceniane prace zostaną nagrodzone i wyeksponowane.
9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 11.01.2018r.

OCZYWIŚCIE ZDJĘCIE POWINNO BYĆ WYKONANE PRZEZ DZIECKO  

POWODZENIA

100 lat