Zakończenie roku szkolnego 2019-2020 w SP 7

Informacja dla rodziców i uczniów.

Mimo trwającej w Polsce i na świecie pandemii korona wirusa chcielibyśmy spotkać się z uczniami w dniu zakończenia roku szkolnego, oczywiście w warunkach reżimu sanitarnego. Uczniowie poszczególnych klas będą mieli możliwość spotkać się z wychowawcami klas, odebrać świadectwa szkolne oraz ewentualnie dyplomy i nagrody.

Obowiązuje strój galowy!!!

Podkreślamy, iż obecność ucznia na spotkaniu z wychowawcą w dniu 26 czerwca 2020r. jest nieobowiązkowa! (Uczniowie, którzy nie pojawią się w szkole w tym dniu będą mogli odebrać świadectwo w sekretariacie szkoły w czasie wakacji.)

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 7 odbędzie się 26 czerwca 2020r. zgodnie z wytycznymi MEN i GIS według załączonego harmonogramu.

Uczniowie dojeżdżający przyjeżdżają do szkoły na własną rękę! Nie funkcjonują autobusy szkolne!

Na ten dzień opracowana również została specjalna procedura bezpieczeństwa.

Wyciąg z procedury:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 08/2020 Dyrektora Szkoły z dnia 16 maja 2020r.

Procedury Bezpieczeństwa – organizacja zakończenia roku szkolnego dla klas I – VII w Szkole Podstawowej nr 7 im. Janusza Korczaka

w Świebodzinie

 

 1. Procedury bezpieczeństwa:
  1. Na oficjalne zakończenie roku szkolnego przychodzą wyłącznie chętni uczniowie i rodzice. Niedozwolone jest uczestnictwo w zakończeniu ucznia i rodzica z objawami chorobowymi, z gorączką lub poddanych w tym czasie kwarantannie.
  2. Zaleca się używanie podczas uroczystości maseczek ochronnych lub przyłbic.
  3. Uczeń przychodzi na teren szkoły o godzinie wyznaczonej w harmonogramie zakończenia roku dla poszczególnych oddziałów.
  4. Uczniowie otrzymują świadectwa i ewentualne nagrody książkowe zapakowane w foliowe koszulki. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w zakończeniu roku szkolnego w piątek (26 czerwca 2020r.) mogą odebrać świadectwo w sekretariacie szkoły od 29 czerwca 2020r.
  5. Wchodząc na teren szkoły każdy uczeń i pracownik szkoły zachowuje 2 m odległości od innych wchodzących, stosując się do poleceń pracowników szkoły.
  6. Rodzice  mogą przebywać na placu szkolnym wraz ze swoim dzieckiem zachowując odległość 2 m od innych uczniów i rodziców.
  7. W przypadku niepogody uczniowie nie zostaną wpuszczeni do szkoły.
  8. Od razu po zakończeniu roku szkolnego uczniowie opuszczają teren szkoły.
  9. Po opuszczeniu terenu szkoły przez uczniów danego oddziału pracownicy obsługi prowadzą prace porządkowe:
 • Dezynfekcja krzesełek, stolików i innych sprzętów dotykanych przez uczniów i nauczycieli. Wykonanie czynności potwierdzają w tabeli znajdującej się na dyżurce. Dopiero po zakończeniu tych czynności na teren szkoły mogą zostać wpuszczeni uczniowie z kolejnej klasy.

Spotkania uczniów poszczególnych klas z wychowawcami odbywać się będą na placu przed budynkiem szkoły oraz na boisku przy świetlicy szkolnej. Maksymalnie po jednym oddziale w każdym z tych miejsc.

W załączeniu przedstawiamy harmonogram zakończenia roku dla poszczególnych oddziałów klasowych.

Dyrekcja SP 7

Informujemy, że Urząd Miejski wspólnie z SP nr 6 oraz SP nr 2 planuje zorganizowanie półkolonii dla dzieci.

Zajęcia miałyby odbyć się w następujących terminach:

SP 6 - I turnus: 29.06. – 03.07.2020; II turnus: 06 -  10.07.2020;

SP 2 - III turnus: 10 – 14.08.2020; IV turnus: 17 – 21.08.2020,

w godzinach 8:00 – 16:00.

W programie oprócz różnych zajęć odbywających się na miejscu przewidziano również wyjścia do Biblioteki Publicznej, Muzeum Regionalnego i inne, a także wyjazd na imprezę rekreacyjną na plażę w Wilkowie. Dzieci codziennie otrzymają śniadanie, obiad i deser.

Przewidziano odpłatność za udział dziecka w wysokości 150 zł za jeden turnus dla mieszkańca Gminy Świebodzin oraz 300 zł dla mieszkańców innych gmin.

Półkolonie odbędą się w przypadku zapisania odpowiedniej ilości dzieci na każdy turnus.
W tym celu rodzice powinni pobrać ze strony Urzędu (www.swiebodzin.eu) oraz szkół (SP2, SP6) druk „Zgłoszenia chęci uzyskania opieki nad dzieckiem” i przesłać lub oddać go osobiście w szkole(SP2, SP6) do dnia 19 czerwca 2020r.

Szczegółowe informacje można otrzymać od dyrektorów obu szkół oraz Pełnomocnika Burmistrza ds. Uzależnień.

Dokumenty (regulamin, karta kwalifikacyjna, program) można pobrać ze stron internetowych szkół oraz Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.

Na półkolonie mogą zapisywać się uczniowie wszystkich świebodzińskich szkół.

Dyrektor SP 7

 

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w SP 7 oraz harmonogram konsultacji dla uczniów klas IV-VII, ze względu na kłopoty z wysyłaniem załączników przez DE, zostały zamieszczone na platformie miejskiej (www.swiebodzin.eu, zakładka "ZDALNA NAUKA" podstrona "sp7swiebodzin") Dokładnie tam, gdzie można pobrać fiszki do lekcji... Zapraszamy do lektury...

Dyrekcja SP 7

Wznowienie działalności przedszkoli i szkół w Gminie Świebodzin...