W roku szkolnym 2018/2019 spotkania z rodzicami i dyżury nauczycielskie będą odbywać się według poniższego harmonogramu:

 

DATA

KLASY

RODZAJ SPOTKANIA

 
 

17.09.2018

I - VI

spotkania z rodzicami

 

05.11.2018

I-VI

dyżury nauczycieli

 

10.12.2018

I-VI

spotkanie z rodzicami, propozycje ocen semetralnych

 

28.01.2019

I -VI

półroczne spotkanie z rodzicami

 

04.03.2019

I-VI

dyżury nauczycieli

 

01.04.2019

I - VI

spotkania z rodzicami, przekazanie kartek z ocenami i analiza osiągnięć uczniów

 

13.05.2019

I-VI

spotkanie z rodzicami, propozycje ocen końcoworocznych