ABC PRAWIDŁOWEGO ZAPISU KLASA PIERWSZA

1. Formularz zgłoszenia należy wypełnić na stronie internetowej www.nabor.pcss.pl/swiebodzin.
2. Wysłać drogą elektroniczną.
3. Wydrukować i podpisać (oboje rodziców/opiekunów).
4. Dostarczyć do szkoły (nabór dla klas I trwa do 21 kwietnia, natomiast do oddziału przedszkolnego do 28 kwietnia 2017)

Dodatkowo należy wypełnić i dostarczyć do szkoły wewnątrzszkolną kartę zapisu (dostępną również w sekretariacie).
Wraz z formularzem i kartą należy dostarczyć do wglądu:
- wyrok/postanowienie sądu w przypadku rodziców/opiekunów samotnie wychowujących dziecko,
- akt urodzenia dziecka,
- orzeczenie o niepełnosprawności i/lub opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli dziecko takie posiada).

Ogłoszenie wyników nastąpi 9 maja 2017 roku po godzinie 12:00. 
Przydział dzieci do klas przeprowadzany jest w drugiej połowie sierpnia wg regulaminu.
Skład poszczególnych oddziałów ogłaszany jest 01 września. 
Zgłoszenie ważne jest dopiero po podpisaniu przez oboje rodziców/opiekunów i dostarczeniu do placówki.
Linki do naboru po wciśnięciu właściwego przycisku po prawej stronie.

 Do pobrania karta zapisu dziecka do klasy pierwszej
 Do pobrania karta zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego