Zakończenie roku szkolnego 2019-2020 w SP 7

Informacja dla rodziców i uczniów.

Mimo trwającej w Polsce i na świecie pandemii korona wirusa chcielibyśmy spotkać się z uczniami w dniu zakończenia roku szkolnego, oczywiście w warunkach reżimu sanitarnego. Uczniowie poszczególnych klas będą mieli możliwość spotkać się z wychowawcami klas, odebrać świadectwa szkolne oraz ewentualnie dyplomy i nagrody.

Obowiązuje strój galowy!!!

Podkreślamy, iż obecność ucznia na spotkaniu z wychowawcą w dniu 26 czerwca 2020r. jest nieobowiązkowa! (Uczniowie, którzy nie pojawią się w szkole w tym dniu będą mogli odebrać świadectwo w sekretariacie szkoły w czasie wakacji.)

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej nr 7 odbędzie się 26 czerwca 2020r. zgodnie z wytycznymi MEN i GIS według załączonego harmonogramu.

Uczniowie dojeżdżający przyjeżdżają do szkoły na własną rękę! Nie funkcjonują autobusy szkolne!

Na ten dzień opracowana również została specjalna procedura bezpieczeństwa.

Wyciąg z procedury:

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 08/2020 Dyrektora Szkoły z dnia 16 maja 2020r.

Procedury Bezpieczeństwa – organizacja zakończenia roku szkolnego dla klas I – VII w Szkole Podstawowej nr 7 im. Janusza Korczaka

w Świebodzinie

 

 1. Procedury bezpieczeństwa:
  1. Na oficjalne zakończenie roku szkolnego przychodzą wyłącznie chętni uczniowie i rodzice. Niedozwolone jest uczestnictwo w zakończeniu ucznia i rodzica z objawami chorobowymi, z gorączką lub poddanych w tym czasie kwarantannie.
  2. Zaleca się używanie podczas uroczystości maseczek ochronnych lub przyłbic.
  3. Uczeń przychodzi na teren szkoły o godzinie wyznaczonej w harmonogramie zakończenia roku dla poszczególnych oddziałów.
  4. Uczniowie otrzymują świadectwa i ewentualne nagrody książkowe zapakowane w foliowe koszulki. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w zakończeniu roku szkolnego w piątek (26 czerwca 2020r.) mogą odebrać świadectwo w sekretariacie szkoły od 29 czerwca 2020r.
  5. Wchodząc na teren szkoły każdy uczeń i pracownik szkoły zachowuje 2 m odległości od innych wchodzących, stosując się do poleceń pracowników szkoły.
  6. Rodzice  mogą przebywać na placu szkolnym wraz ze swoim dzieckiem zachowując odległość 2 m od innych uczniów i rodziców.
  7. W przypadku niepogody uczniowie nie zostaną wpuszczeni do szkoły.
  8. Od razu po zakończeniu roku szkolnego uczniowie opuszczają teren szkoły.
  9. Po opuszczeniu terenu szkoły przez uczniów danego oddziału pracownicy obsługi prowadzą prace porządkowe:
 • Dezynfekcja krzesełek, stolików i innych sprzętów dotykanych przez uczniów i nauczycieli. Wykonanie czynności potwierdzają w tabeli znajdującej się na dyżurce. Dopiero po zakończeniu tych czynności na teren szkoły mogą zostać wpuszczeni uczniowie z kolejnej klasy.

Spotkania uczniów poszczególnych klas z wychowawcami odbywać się będą na placu przed budynkiem szkoły oraz na boisku przy świetlicy szkolnej. Maksymalnie po jednym oddziale w każdym z tych miejsc.

W załączeniu przedstawiamy harmonogram zakończenia roku dla poszczególnych oddziałów klasowych.

Dyrekcja SP 7