Zamieszczamy poniżej wzór oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem szkól i przedszkoli, które należy składać u pracodawcy...
Dyrektor SP7