Informujemy, iż dzień 12 listopada 2018r. będzie dniem wolnym. Szkoła w tym dniu będzie nieczynna. Prosimy o zapewnienie opieki dzieciom.

Dyrekcja SP 7 w Świebodzinie.

UWAGA ❗️❗️❗️ KONKURS ?????

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
 ???

„MOJE MAGICZNE ŚWIĘTA”

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 7 w Świebodzinie.
2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów SP7.
3. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić jedną pracę, którą należy wywołać w formacie 15x21 oraz opisać ( imię i nazwisko ucznia, klasa).
4. Zdjęcia proszę oddawać do pedagoga szkolnego w terminie do 07.01.2019r.
5. Prace oceni jury w składzie : A.Klecha, M.Krawczyk, A.Legieć.
6. Oceniane będą zgodność z tematem, prezentacja tematu w sposób przyciągający uwagę oraz estetyka ( efekt wizualny, odpowiednie kadrowanie, poprawność techniczna).
7. Prace nie podlegają zwrotowi, a koszty związane z udziałem w konkursie ponosi uczestnik.
8. Najwyżej oceniane prace zostaną nagrodzone i wyeksponowane.
9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 11.01.2018r.

OCZYWIŚCIE ZDJĘCIE POWINNO BYĆ WYKONANE PRZEZ DZIECKO  

POWODZENIA